© 2018 by Polski na emigracji. Proudly created with Wix.com

Dr hab. Zofia Wodniecka jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2010 r. kieruje Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta, które powstało dzięki subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje się konsekwencjami poznawczymi dwujęzyczności, a także procesami umysłowymi towarzyszącymi posługiwaniu się językami. Odbyła wiele staży w zagranicznych ośrodkach badawczych, w tym: dwukrotnie na Pennsylvania State University w USA (stypendium Fulbrighta oraz Mobiliność Plus), York University i w Rotman Research Institute w Toronto (grant badawczy PI: Ellen Bialystok i Fergus Craik), University of New South Wales (Go8 European Fellowship). W latach 2010-2013 była członkiem zarządu europejskiego programu współpracy międzynarodowej COST Action IS0804 ‘Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ (Bi-SLI). Obecnie kieruje grantem badawczym pt. Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i procesy poznawcze osób dwujęzycznych finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest również partnerem dwóch międzynarodowych projektów badawczo-edukacyjnych poświęconych wielojęzyczności NSF PIRE ; PI: Judy Kroll), a także H2020 Innovative Training Networks MultiMind (PI: Theo Marinis). Oprócz działalności naukowej, zajmuje się też propagowaniem wiedzy o dwujęzyczności wśród rodziców i nauczycieli prowadząc warsztaty, zajmując się redakcją naukową strony dwujezycznosc.info.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now